Jak przebiega montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim?

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim to coraz popularniejsze rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z energii słonecznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Przed przystąpieniem do realizacji tego przedsięwzięcia warto poznać najważniejsze aspekty montażu.

Planowanie i przygotowanie do montażu

W pierwszej kolejności warto zasięgnąć porady specjalistów w zakresie fotowoltaiki oraz dokonać analizy technicznej budynku. Ważnym elementem jest również sprawdzenie, czy dach jest odpowiednio wytrzymały i czy jego konstrukcja jest przystosowana do zamontowania paneli słonecznych. Następnie należy wybrać odpowiednią moc oraz liczbę modułów fotowoltaicznych, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb energetycznych budynku. Warto również zwrócić uwagę na rodzaj systemu mocowania fotowoltaiki, który powinien być dopasowany do specyfiki dachu płaskiego. W przypadku tego typu dachów, często stosuje się systemy ballastowe, które nie wymagają ingerencji w konstrukcję dachu i są łatwe w montażu.

Montaż paneli i podłączenie do sieci energetycznej

W pierwszej kolejności należy zamontować system mocujący, który będzie utrzymywał panele słoneczne na dachu. Następnie, zgodnie z wcześniejszym planem rozmieszczenia, montuje się moduły fotowoltaiczne. Ważne jest, aby zachować odpowiednie odstępy między panelami oraz uwzględnić kierunek południowy, który zapewnia największą efektywność pracy instalacji. Po zamontowaniu paneli słonecznych przystępuje się do podłączenia całego systemu do sieci energetycznej. W tym celu należy zainstalować inwerter, który przekształca prąd stały generowany przez panele, na prąd przemienny, dopuszczalny w sieci energetycznej. Następnie wykonuje się połączenie między inwerterem a licznikiem energii elektrycznej, co pozwala na kontrolowanie ilości wyprodukowanej energii  poprzez fotowoltaikę oraz ewentualne rozliczenia z dostawcą energii